Primera Jornada d’aviació inclusiva – Aeroport de Sabadell – 7 d’agost de 2021