Els pilots de la jornada

Avui hem tingut el plaer, de donar a cada pilot que va col·laborar a la jornada d’Aviació Adaptada, una placa honorífica.