Col·laboració amb la Guttman

Carta dirigida al vicepresident de Vols per a tothom